Wat is Pitstop?

Pitstop is in 2004 ontstaan door een groepje van 4 enthousiaste jongeren van het Leger des Heils in Harlingen. Deze jongeren wilde wat andere muziek zingen dan wat in het Leger gebruikelijk was. Praise & Worship moest het vooral zijn en dat werd het dan ook. De jongerengroep kwam elke maandagavond bij elkaar, niet alleen om te zingen, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten

De jongeren werden ouder en sommige verlieten Harlingen door o.a. studie en/of werk. De groep werd uitgebreid, ook oudere jongeren sloten zich aan. Het was vooral de muziek die bindend werd. Eind 2006 werd besloten om Pitstop om te vormen tot een Praise & Worshipgroep voor liefhebbers. De doelgroep jongeren werd losgelaten. De muziek werd centraal gesteld. Pitstop trad af en toe op in diensten van diverse kerken en natuurlijk ook af en toe in de samenkomsten van het Leger des Heils. Ze oogstte veel positieve reacties met hun bijdragen in kerstbijeenkomsten van het Leger des Heils in Trebol.  

In 2009 werd voor het eerst een avondvullend programma georganiseerd. Een Event. Een meezingavond met bekende en minder bekende Praise & Worship songs rond een thema. Ook in de volgende jaren was er een Event, telkens rond een wisselend thema.

Doordat de groep meer naar buiten trad zijn er in de loop der jaren steeds meer mensen bij het koor gekomen. De groep heeft zich langs een natuurlijke weg gevormd tot een interkerkelijke groep, waar ook plaats is voor mensen die niet aangesloten zijn bij een kerk.

  • Sponsor
  • Feature 2
  • Feature 3
  • Feature 4
  • Zingen
  • Feature 6

Ready to do or contact?

Meer? Maak een keuze