Groep

Hoe de groep is opgebouwd

Pitstop koor en band

Het koor bestaat uit vrouwen en mannen. Er wordt meerstemmig gezongen met begeleiding van een band. Daarnaast zijn er ook solisten die al dan niet met het gehele koor en/of band liederen uitvoeren.

De minimum leeftijd is 16 jaar. De samenstelling van de groep is divers oud en jong zijn vertegenwoordigd. Mannen en vrouwen, met zoals bij veel koren, meer vrouwen dan mannen. Het koor heeft ruimte voor maximaal 24 leden.
Er wordt elke maandagavond geoefend van 19.45 tot 21.30 uur in de korpszaal van het Leger des Heils in Harlingen.

De band bestaat uit enkele vaste muzikanten en een aantal muzikanten die meedoen aan projecten, zoals het jaarlijkse event. De vaste band kan wel enige versterking gebruiken.
Anders dan het koor oefent de band ook op andere avonden.

Pitstop wordt vanuit het Leger des Heils in Harlingen georganiseerd, maar staat open voor een ieder. Het is een interkerkelijke activiteit waar gelovigen en niet gelovigen samen kunnen komen om te zingen.
De liederen die gezongen worden zijn uit het brede repertoire van de Christelijke muziek.

Belangstelling gewekt? Kom eens langs? Of vul het contactformulier in.