Band

In 2013 heeft Pitstop voor het eerst, zelfstandig, een event georganiseerd met een eigen praiseband.

Wat is de praiseband?

De praiseband als min of meer vaste muziekgroep is een muziekgroep met een wat vastere samenstelling. Er wordt in de gemeente gezocht naar mensen die de gewenste instrumenten bespelen en afhankelijk van beschikbaarheid wordt een groep gevormd uit muzikanten en/of zangers/zangeressen.

Een andere vorm van de min of meer vaste praisebands zijn (doorgaans interkerkelijke) groepen vrijwilligers die het als hun bediening zien om kerken en gemeenten die geen vaste muziekgroep hebben bij te staan bij de begeleiding van de samenzang. Dit vindt dan doorgaans plaats in speciale diensten als jeugd- en evangelisatiediensten.

Belangstelling gewekt? Kom eens langs? Of vul het contactformulier in.